محصولات

 
 
ردیف
 
 
عنوان
 
 
دانلود
1
لوله های کامپوزیتی(GRE-GREV-GRV-GRP)
 
2
اتصالات کامپوزیتی(فلنج-زانو-سه راهی-چهارراهی-کاهنده-قطعات خاص و غیراستاندارد
 
3
تجهیزات
دستگاه شیور(ثابت-قابل حمل)
 
تجهیزات نصب و راه اندازی(شیر-فشارشکن-فشارسنج-تجهیزات کشش و ...)
 
کاتالوگ
پتو حرارتی
 
4
مواد اولیه
انواع چسب
 
رزین-الیاف-افزاینده ها و پرکننده ها-رنگ ها-حلال ها و غیره
 
کاتالوگ
5
قطعات پالتروژنی(انواع تیرها،نبشی،سپری،قوطی،میلگرد(ساده-آج دار)مینیکابل و ...)
 
6
مخزن(ذخیره-تحت فشار)
 
کاتالوگ
7
 
8
گسکت و اورینگ
 
کیت عایق
 
 

 

گالری محصولات